Her finder du elektroniske opslagsværker, aviser og tidsskrifter, e-bøger samt andre netmedier, som biblioteket stiller frit til rådighed. 

De fleste tjenester kan anvendes hjemmefra. Visse tjenester kræver dog, at du er bosat i Rødovre Kommune og er indmeldt som låner på et af bibliotekerne.

 Søg under ‘For skoleelever/ Skriv opgave’ og ‘For studerende’ for at få adgang til netmedier, der henvender sig særligt til opgaveskrivning i gymnasiet og folkeskolens største klasser.