Sæt dine reserveringer på pause

Du kan sætte dine reserveringer i bero, mens du holder ferie

Under ”Min Konto” kan du indsætte en ferieperiode.

Du bevarer din plads i reserveringskøen, og du får ikke tilsendt reserveringsmeddelelser i din ferie.

Denne service gælder for alle reserveringer på bibliotekets egne materialer, og for de fleste materialer, der skaffes hjem fra andre folkebiblioteker. Derimod gælder ferieservicen ikke for materialer, der skaffes hjem fra forskningsbiblioteker.

Sådan sætter du reserveringer i bero:

  • Log ind på rdb.dk og klik på ”Min Konto”.
  • Vælg ”Brugerprofil” i venstremenuen og indsæt ferieperioden under ”Reserveringer på pause”.
  • Husk at gemme dine oplysninger.

Billede af brugerprofil