Takster

Gældende takster og gebyrer når du afleverer for sent

Takster ved for sen aflevering af materialer

  Gebyrer for voksne  

  • Lånetiden overskrides 1-7 dage                             20 kr. 
  • Lånetiden overskrides med 8-14 dage                   60 kr.     
  • Lånetiden overskrides med 15-30 dage                120 kr.    
  • Lånetiden overskrides med mere end 30 dage      230 kr.   

  Gebyrer for børn

  • Lånetiden overskrides 1-7 dage                               10 kr.
  • Lånetiden overskrides med 8-14 dage                     30 kr.
  • Lånetiden overskrides med 15-30 dage                   55 kr.
  • Lånetiden overskrides med mere end 30 dage        120 kr.

  •    Taksterne gælder både for materialer med en normal lånetid på 28 dage og for materialer, der har kortere lånetid.
  •    Biblioteket sender en påmindelse 4 dage før lånetidens udløb, dog er det altid dit eget ansvar at overholde tidsfristen.

  Gebyr påløber fra dagen efter den dato, der fremgår af din kvittering og af din lånerstatus. Vær opmærksom på at dine lån kan udløse flere gebyrer hvis:

  • Materialerne ikke er lånt samtidig. 
  • Materialerne ikke har samme lånetid
  • Materialerne ikke afleveres samlet

  Hvad sker der, hvis du har ubetalte gebyrer?

  En låner, der skylder biblioteket gebyrer/erstatninger på 200 kr. eller mere, kan ikke låne, før sagen er bragt i orden. Hele det skyldige beløb skal være betalt, inden der åbnes for lån til den pågældende lånerkonto.

  Betaling af gebyrer og erstatninger