Takster

Gældende takster og gebyrer når du afleverer for sent

Takster ved for sen aflevering af materialer

  Voksne Børn fra 0-17 år
 Lånetiden overskrides 1-7 dage  20 kr.  10 kr.
 Lånetiden overskrides med 8-14 dage  60 kr.  30 kr.
 Lånetiden overskrides med 15-30 dage  120 kr. 55 kr.
Over 30 dage  230 kr.  120 kr.

•    Taksterne gælder både for materialer med en normal lånetid på 28 dage og for materialer, der har kortere lånetid.
•    Biblioteket sender en påmindelse 4 dage før lånetidens udløb, dog er det altid dit eget ansvar at overholde tidsfristen.

Ubetalte gebyrer
En låner, der skylder biblioteket gebyrer/erstatninger på 200 kr. eller mere, kan ikke låne, før sagen er bragt i orden. Hele det skyldige beløb skal være betalt, inden der åbnes for lån til den pågældende lånerkonto.