Betaling af gebyrer og erstatninger

Her kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål om betaling af gebyrer og erstatninger.

Fra 1. december 2021 overføres alle gebyrer og erstatninger til Mit Betalingsoverblik.
Har du et mellemværende fra før 01.07.19 skal det fortsat betales på biblioteket.

Der er ingen ændringer i bibliotekets gebyrsatser.

Mit Betalingsoverblik

Mit Betalingsoverblik er en selvbetjeningsløsning der samler alle mellemværender og gæld til Rødovre Kommune i ét samlet overblik.

Find Mit Betalingsoverblik for Rødovre Kommune.

Vær opmærksom på at kun mellemværender der er overført fra bibliotekssystemet til kommunens økonomisystem, vil kunne ses i Mit Betalingsoverblik.

På din lånerprofil her på hjemmesiden, under punktet "Mellemværende", kan du se dine mellemværender, og klikke på et link til rk.dk´s betalingsoverblik. 

Betalingsmuligheder

På Mit Betalingsoverblik er det muligt at betale med betalingskort og MobilePay. Mellemværender kan også betales via netbank eller i banken.

Kan jeg betale mine mellemværender på biblioteket?

Bibliotekets personale kan ikke tage imod betaling, men du kan benytte bibliotekets publikums-pc'er til at tilgå "Mit betalingsoverblik"

Hvordan kan jeg betale en regning på Mit Betalingsoverblik, hvis jeg eller mit barn ikke har NemID?

Hvis du eller dit barn ikke har NemID, fremsendes automatisk et girokort med posten, som kan betales i banken.

Hvis dit barn er over 15 år vil fakturaen blive sendt til barnet som digital post.

Jeg kan ikke se mine gebyrer på Mit Betalingsoverblik

Mellemværender oprettet før 01.07.2019 vil ikke blive overført til Mit Betalingsoverblik af tekniske årsager.

På din lånerprofil her på hjemmesiden, under punktet "Mellemværende", kan du se alle mellemværender, og betale mellemværender fra før 01.07.2019.

Betalingsfrister

Hvis du får et gebyr for at aflevere for sent eller skal erstatte et materiale, vil du automatisk få tilsendt en faktura i din e-Boks med en betalingsfrist på 30 dage.

Fakturaen vil blive udsendt fra kommunens økonomisystem, og vil derfor se lidt anderledes ud, end du er vant til fra bibliotekets saldoopgørelser.

Betaler du ikke inden betalingsfristens udløb, og skylder biblioteket mere end 100 kr samlet, vil du efter 30 dage modtage en rykkerpåmindelse fra Opkrævningen, samt en 2. rykkerpåmindelse efter yderligere 30 dage.

Hvis du skylder kr. 300,- eller mere i gebyrer eller erstatninger ved betalingsfristens udløb, vil der blive pålagt et rykkergebyr.  En rykker fra Opkrævningen koster 250 kr. i administrationsgebyr.

Har du modtaget en rykkerskrivelse fra Opkrævningen, skal rykkeromkostningerne betales – også selvom du har afregnet dit mellemværende med biblioteket.

Det er desværre ikke muligt at betale biblioteksmellemværender via Betalingsservice, da hvert mellemværende ville kræve en ny aftale.

Biblioteket vil fortsat udsende saldoopgørelser halvårligt, så man løbende får besked, hvis man har mellemværender hos biblioteket.

Hvorfor står der på min lånerprofil, at jeg mangler at betale?

Efter at have gennemført en betaling på Mit Betalingsoverblik, kan der gå op til 72 timer før oplysningerne er opdateret her på rdb.dk og i Biblioteket-appen.

På Mit Betalingsoverblik kan man med det samme se, når et mellemværende er blevet betalt.

Jeg synes det lyder kompliceret, hvorfor laver I om på det?

Der er kommet nye krav til hvordan systemer skal kunne håndtere borgeres gæld og betalinger. Disse krav understøttes ikke af det fælles nationale bibliotekssystem, og ville kræve en stor udvidelse af systemet med en række funktionaliteter, som allerede findes i kommunernes økonomisystemer. Det er derfor blevet besluttet fra centralt politisk hold, at det er bedst at lade økonomisystemerne håndtere betaling og afstemning, fremfor at bygge det ind i bibliotekssystemet.

Jeg har spørgsmål til mine mellemværender

Selvom kommunen har overtaget opkrævningen af bibliotekets mellemværender, kan du stadig spørge os på biblioteket, hvis du har spørgsmål til dine gebyrer eller erstatninger.

Du kan finde vores kontaktoplysninger ved at klikke her.

Hvis der er noget vi ikke kan svare på, kan du også kontakte Opkrævningen i Rødovre Kommune via Borgerservice.

Læs mere om Mit Betalingsoverblik på Rødovre Kommunes hjemmeside