Reglement

Reglement for bibliotekerne i Rødovre kommune

Bibliotekerne er for alle – og det er gratis at låne og benytte faciliteterne.

Sådan bliver du registreret som bruger

For at låne, reservere og forny bøger, musik og andre materialer, skal du være registreret som bruger.
Dit lånenummer (cpr-nummer) og din pinkode er din indgang til bibliotekets selvbetjeningsautomater, din lånerstatus (min konto) på hjemmesiden og til bibliotekets digitale tilbud. Du skal være opmærksom på, at der er nogle af bibliotekets tilbud, du kun kan benytte, hvis du bor i Rødovre Kommune.

Sådan bliver du låner på biblioteket

Du kan oprette dig som låner med MitID ved at følge dette link.

Du kan også blive låner ved at møde op på biblioteket med dit sundhedskort. Du kan blive indmeldt som låner ligegyldig hvilken kommune i landet, du kommer fra.

Er du under 18 år eller vil have lavet et lånerkort til dit barn, skal du udfylde en samtykkeerklæring, som du finder her, og tage den med på biblioteket sammen med sundhedskortet. Du kan også oprette dit barns hjmmefra med dit MitID.

Har du glemt din kode?

Du kan komme forbi biblioteket med dit sundhedskort og få ændret din kode, eller du kan logge ind på hjemmesiden med MitID, hvor du under "Min konto" og brugerprofil kan ændre din kode.

Får jeg et lånerkort?

Sundhedskortet fungerer som dit lånerkort. Din konto er personlig, og du er ansvarlig for det materiale, der er lånt på det. Værnepligtige, samt personer med midlertidige ophold i Danmark, skal vise enten pas, kørekort, diplomatkort, militærkort eller white card.

Hvis du skifter e-mail eller telefonnummer, skal du oplyse det til biblioteket eller opdatere dine oplysninger via hjemmesiden her. Har du brug for hjælp, er du velkommen til at komme forbi og spørge bibliotekets personale.

Hvor længe kan du låne?

Lånetiden for de fleste materialer er 4 uger. Visse materialetyper har en kortere lånetid. Lånetiden fremgår af udlånskvitteringen. Biblioteket kan fastsætte begrænsninger for den enkelte brugers samlede antal udlån.

Der er intet maximum på antal udlån af materialer, dog kan du højest låne 15 konsolspil ad gangen.

Hvordan afleverer du?

På din udlånskvittering kan du se, hvornår materialerne skal afleveres. Materialerne skal være afleveret i bibliotekets åbningstid for at blive registreret som afleverede. Du kan se en oversigt over dine aktuelle hjemlån, bestillinger og reserveringer, lånerstatus på rdb.dk og i bibliotekets app 'Biblioteket'.

Gebyrer

Du skal betale et gebyr, hvis lånetiden overskrides. Gebyr påløber fra dagen efter den dato, der fremgår af din kvittering og af din lånerstatus. Vær opmærksom på, at dine lån kan udløse flere gebyrer, hvis:

  • Materialerne ikke er lånt samtidig. 
  • Materialerne ikke har samme lånetid
  • Materialerne ikke afleveres samlet

Betaling af gebyrer og erstatninger

 Størrelsen af gebyrer kan du se her

Hvordan fornyr du dine lån?

Du kan forny de materialer, du har lånt, hvis de ikke er reserveret af andre. Fornyelse kan ske via bibliotekets app 'Biblioteket'på bibliotekets hjemmeside www.rdb.dk under lånerstatus, via telefon eller ved personlig henvendelse. Du kan forny dine lån tre gange.

Hvordan reserverer du?

Du kan reservere eller bestille materialer via bibliotekets hjemmeside www.rdb.dk, via telefon eller ved personlig henvendelse på biblioteket.
Når materialerne er klar til afhentning, modtager du besked fra biblioteket via e-mail eller sms. De materialer, som biblioteket ikke selv har, forsøges vi at skaffe fra et andet bibliotek.

Erstatning

Hvis materialer beskadiges, mistes eller ikke bliver afleveret, skal de erstattes.
Hvis det bortkomne materiale er en del af et værk, som kun kan købes samlet, kan biblioteket kræve hele værket erstattet. Spil, film og lydbøger er dyre at erstatte, fordi biblioteket betaler for rettigheden til at udlåne dem.

Du kan ikke erstatte et bortkommet materiale ved selv at købe et nyt.

Hvis materialet er erstattet, men dukker op igen i ubeskadiget stand indenfor 6 måneder fra betalingsdatoen, får du erstatningsbeløbet tilbage ved forevisning af kvittering. Du får ikke dit gebyr tilbage.

Rødovre Biblioteket påtager sig intet ansvar i tilfælde, hvor lånt materiale påfører dit afspilningsudstyr eller edb-udstyr skader.

Udelukkelse og bortvisning

Biblioteket er for alle. Du skal derfor respektere god ro og orden og følge anvisninger fra personalet. I modsat fald kan du bortvises og udelukkes fra brug i en periode.

Håndtering af persondata

Biblioteket overholder EU’s regler om persondatabeskyttelse gældende fra d. 25. maj 2018.

Læs mere om bibliotekets behandling af personoplysninger her