""

Pagten - fra bog til film

05.08.21
Da den aldrende Karen Blixen mødte den unge digter Thorkild Bjørnvig indgik de en pagt. Bjørnvig lovede hende ufravigelig troskab, mod at Blixen tog ham under sine vinger.

 Den historie har Bille August filmatiseret.

Materialer