Lokaler på Rødovre Bibliotek

Lån af lokaler
Grupperum 

Bibliotekets grupperum kan lånes af alle og benyttes i bibliotekets åbningstid til studiearbejde eller lignende. Hvis du vil låne et grupperum, kan du henvende dig på tlf. nr. 3637 9700. Rummet kan bookes for tre timer ad gangen. Er du ikke dukket op 15 minutter efter, din booking starter, kan rummet bookes af andre.

Følgende kan gratis benytte lokaler på Rødovre Bibliotek:

Lokale institutioner, lokale organisationer og lokale klubber med ansvarlig ledelse. Lokalerne kan ikke lånes af enkeltpersoner. Foreningen, klubben eller gruppen skal have vedtægter/regler, hvoraf det fremgår, at den er hjemmehørende i Rødovre. På forlangende skal vedtægter og bestyrelsens sammensætning udleveres.

Alle lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed indenfor bibliotekets åbningstid. Lokalerne er til rådighed mandag - torsdag kl. 10.00- 18.00, fredag kl. 10.00-17.00 og lørdag kl. 10.00-14.00.

Benyttes lokalerne mandag - torsdag mellem 18.00-22.00 samt fredag mellem 17.00-22.00 betales kr. 400,- til betjenthjælp pr. påbegyndt time efter bibliotekets åbningstid. I dette tidsrum er der kun adgang til de lånte lokaler.

Smartboard, dvd-afspiller, mikrofon og musikanlæg m.v. stilles til rådighed efter aftale.

I bibliotekets store sal findes teleslynge.

Anvendelse

Lokalerne skal fortrinsvis anvendes til kulturelle arrangementer - musik, sang, dramatik, film, foredrag og debat - samt til foreningsaktiviteter. Lokalerne udlånes ikke til arrangementer, hvis formål er spil eller private fester. Arrangementer, som forudsætter fast rådighed over et lokale, kan ikke finde sted.

Booking

Forespørgsel om lån af lokaler på Rødovre Bibliotek skal ske senest 7 dage før arrangementets afholdelse.
Forespørgsel foretages i bookingsystemet her.

Rødovre Bibliotek sender en mail med bekræftelse på lånet.

Regler for benyttelse af lokaler

Den ansvarlige for arrangementet søger for, at der er ro og orden i de lånte lokaler, samt at der er ryddet op efter brug. Dette indebærer, at den ansvarlige skal være til stede fra start- til sluttidspunkt.

Arrangementer må ikke uden særlig aftale slutte senere end aftalt. Der er rygeforbud i bibliotekets lokaler.

Møder og arrangementer skal være i overensstemmelse med den godkendte ansøgning.

I enkeltstående tilfælde kan biblioteket tilbagekalde et planlagt lån af lokale. Dette vil så vidt muligt ske med mindst 7 dages varsel. Biblioteket påtager sig intet ansvar for udgifter, som et aflyst lån måtte medføre.

Lokaler, inventar og teknisk udstyr skal behandles med omhu. Det er forbudt at klæbe plakater eller lignende op på malede døre og søjler. Brugeren hæfter for erstatning af eventuelle skader. Biblioteket påtager sig intet ansvar for medbragte ting, det være sig beklædning, værdigenstande eller forskelligt udstyr.

Eventuel afgift til KODA for offentlig anvendelse af beskyttet musik skal betales af brugeren.

En biblioteksbetjent vil være til stede på biblioteket, så længe mødet/arrangementet foregår og sørger for at lukke og slukke.

Aflysning

Biblioteket skal have besked om aflysning senest kl. 13 dagen før, arrangementet skulle have været afholdt.

Udstillingsskærme

Rødovre Bibliotek har 16 udstillingsskærme på hjul. Til ophæng af billeder er det bedst at benytte kroge og ståltråd eller snor.

Ved ophæng af plakater, fotos og andet skal der anvendes hæftemasse, powerstrips eller "englehud"-tape.

Det er strengt forbudt at benytte andre slags tape!

NB! Læs brugsanvisningen på powerstrips før de benyttes.