""

Faktalink

Adgang
Adgang hjemmefra
Faktalink er en samling artikler om aktuelle og samfundsrelevante emner som har bred interesse. Meget velegnet til studiebrug. Her finder man artikler om alt fra sport, kultur, historie, politik, IT, trends og medier og meget mere.

Faktalink - et tilbud fra bibliotek og skole er et elektronisk tidsskrift, der giver en introduktion og uddybende information om aktuelle, klassiske og komplicerede emner, links til videre læsning på Internet samt henvisninger til fx artikler, bøger, illustrationer, tv- og radioindslag m.m. Der er foretaget en vurdering af de kilder, som Faktalink artiklerne henviser til.

Artiklerne opdateres og øges med jævnligt mellemrum og under hver artikel er der omfattende kildehenvisninger og tips til videre læsning. 

Log-ind med dit biblioteks-login, som typisk er dit cpr-nummer + den pinkode du bruger, når du låner materialer på biblioteket. 
Mange skoleelever har også adgang med Uni-login.