""

Digital artikelservice

Adgang
Adgang hjemmefra
Få digitaliserede artikler fra trykte danske tidsskrifter leveret direkte til egen mail.

Rødovre bibliotekerne abonnerer på Digital Artikelservice, og det betyder, at man nu kan få digitaliserede artikler fra trykte danske tidsskrifter leveret direkte til egen mail.

På Bibliotek.dk kan man finde artikler om stort set alle emner. Mange af dem kan leveres digitalt på få minutter. For at få dem leveret digitalt, skal man logge ind på bibliotek.dk og have Rødovre biblioteker som favoritbibliotek.

Find en udførlig vejledning her eller se videoen.