Har du modtaget en saldoopgørelse?

22.10.19
Biblioteket har udsendt ny type saldoopgørelse.

Tidligere har biblioteket først sendt en saldoopgørelse, hvis du skyldte mere end 105 kr. i gebyrer.

Fremover vil der hver måned blive sendt en saldoopgørelse på det fulde beløb såfremt du skylder over 105 kr i gebyrer.

I forbindelse med den nye type saldoopgørelse har vi denne måned udsendt en opgørelse til alle, der har et udestående med biblioteket, også selvom du måske kun skylder 20 kr for et materiale afleveret for længe siden.

Hvis der ikke står et erstatningsbeløb på saldoopgørelsen, er det kun gebyrer for "for sent aflevering"
Du har allerede afleveret dit materiale, medmindre der også står et erstatningsbeløb.
Rigtig mange kontakter os og er i tvivl om de stadig står som låner af materialet.
Det gør du ikke medmindre der også optræder et erstatningsbeløb.
Er du i tvivl er du velkommen til at kontakte biblioteket.

Udestående med biblioteket kan betales via hjemmesiden, via biblioteks app´en eller på Rødovre eller Islev bibliotek.