Reglement

Reglement for bibliotekerne i Rødovre kommune

Hvem kan bruge biblioteket?
Biblioteket er for alle. For at låne bøger, musik og andre materialer skal du være registreret som bruger. Vær opmærksom på at nogle af bibliotekets tilbud kun kan benyttes, hvis du er bosiddende i kommunen.

Hvordan bliver du registreret som bruger?
Det sker ved personligt fremmøde medbringende sygesikringsbevis. Du skal have oprettet en pinkode, når du registreres.
Pinkoden skal bruges ved udlån via selvbetjeningsautomaterne, til at reservere og forny materialer, til at se hvad du har lånt (lånerstatus) og til at benytte andre af bibliotekets digitale tilbud.

Du skal meddele biblioteket, hvis du skifter adresse, e-mail eller telefonnummer. Det skal ske ved personlig henvendelse på biblioteket.

Når Rødovre Kommune behandler personoplysninger om dig/jer, skal du/I som udgangspunkt have besked om det. Du/I skal bl.a. oplyses omformålet med behandlingen af dine data,og hvilke rettigheder du/I har. Derfor får du/I dette dokument med de informationer, som du/I har krav på jf. Persondataforordningen. Du kan se det her.

Sygesikringskortet/lånerkort
Sygesikringskortet fungerer som dit lånerkort. Det skal medbringes, hver gang du låner. Kortet er personligt, og du er ansvarlig for de materialer, der er lånt på det. Mister du kortet, skal du straks kontakte biblioteket for at få det spærret.

Er du under 16 år kan du få udstedt et børnelånerkort, hvis en forælder eller værge underskriver en samtykkeerklæring, som kan downloades her eller fås på biblioteket.

Hvor længe kan du låne?
Lånetiden for de fleste materialer er 4 uger. Visse materialetyper har en kortere lånetid. Lånetiden fremgår af udlånskvitteringen. Biblioteket kan fastsætte begrænsninger for den enkelte brugers samlede antal udlån, jvnf. Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed §13.

Der er intet maximum på antal udlån af materialer, dog kan du højest låne 20 spil eller film i alt.

Hvordan afleverer du?
På din udlånskvittering kan du se, hvornår materialerne skal afleveres. Materialerne skal være afleveret i bibliotekets åbningstid for at blive registreret som afleverede Du kan se en oversigt over dine aktuelle hjemlån, bestillinger og reserveringer (lånerstatus) på bibliotekets hjemmeside www.rdb.dk

Du skal betale et gebyr, hvis lånetiden overskrides. Størrelsen af gebyret kan du se her: Takster

Hvordan fornyr du dine lån?Du kan forny de materialer, du har lånt, hvis de ikke er reserverede af andre. Fornyelse kan ske på bibliotekets hjemmeside www.rdb.dk (lånerstatus), via telefon, sms eller  personlig henvendelse. Du kan højest forny din låneperiode tre gange.

Hvordan reserverer du?
Du kan reservere eller bestille materialer via bibliotekets hjemmeside www.rdb.dk, via telefon eller ved personlig henvendelse på biblioteket.
Når materialet er klar til afhentning, modtager du besked fra biblioteket via e-mail, brev eller sms. De materialer, som biblioteket ikke selv har, forsøges skaffet fra et andet bibliotek.

Erstatning
Hvis materialer beskadiges, mistes eller ikke bliver afleveret, skal de erstattes.
Hvis det bortkomne materiale er en del af et værk, som kun kan købes samlet, kan biblioteket kræve hele værket erstattet.

Spil, film og lydbøger er dyre at erstatte, fordi biblioteket betaler for rettigheden til at udlåne dem. Du kan ikke erstatte et bortkommet materiale ved selv at købe et nyt.

Hvis materialet er erstattet, men dukker op igen i ubeskadiget stand indenfor 6 måneder fra betalingsdagen, får du erstatningsbeløbet tilbage ved forevisning af kvittering. Du får ikke dit gebyr tilbage. Rødovre Biblioteket påtager sig intet ansvar i tilfælde, hvor lånt materiale påfører dit afspilningsudstyr eller edb-udstyr skader.

Udelukkelse og bortvisning
Biblioteket er for alle. Du skal derfor respektere god ro og orden og følge anvisninger fra personalet. I modsat fald kan du bortvises og udelukkes fra brug i en periode.

Du kan også blive udelukket fra at bruge biblioteket, hvis lånte materialer gentagne gange ikke bliver afleveret, afleveres i beskadiget stand, eller hvis du skylder mere end 200 kr. i gebyrer. Udelukkelse vil blive meddelt skriftligt med 7 dages varsel. Skyldige beløb kan overgå til inkasso, jf. Lov om biblioteksvirksomhed §§ 32 og 33.