Navnet Rødovre

Om oprindelsen til Rødovres navn.
Det sidste led i navnet, -ovre, kommer af det olddanske "awartha", der betyder åbrink eller bevogtet sted ved åen.
 
For at skelne mellem Rødovre og Hvidovre brugte man tidligere forskellige tilnavne om de to byer. Rødovre blev kaldt Øvre Ovre, fordi det lå længere oppe ad Harrestrup Å end Hvidovre, der blev kaldt Ydre Ovre.
Andre navne for Rødovre var: Ovre ved Dammen, Ovre Nørre, Ovrø, Ovrød indtil man i løbet af 1600-tallet begyndte at bruge navnene Røovre og Rødovre. Det blev som bekendt det sidste navn, der vandt hævd.
 
 
Tidligere mente man ikke, at forstavelsen rød- havde noget med farven rød at gøre.  Provst J. Bønnelycke Jørgensen foreslår forsigtigt i bogen Vejnavne i Rødovre fra 1978 (der er kommet en nyere udgave), at hvis man udtaler "Øvre Ovre" og "Ydre Ovre" tilstrækkeligt hurtigt, vil det kunne opfattes som Rødovre og Hvidovre. Denne forklaring tilbagevises dog af nyere forskning.
 
I 2008-udgaven af Vejnavne i Rødovre kan man med en henvisning til Bent Jørgensens Stednavne i København og Københavns Amt (2006) læse: "Fra 1630'erne bliver det tilføjede adjektiv hvid hurtigt enerådende, ligesom tilsvarende adjektivet rød føjes til navnet Rødovre. De to farveadjektiver anses almindeligvis og sikkert med rette for at sigte til farven på de to byers kirker, idet det om Rødovre kirke da bemærkes, at den nuværende rødkalkede kirke i anden halvdel af 1600-tallet har afløst en ældre bygning af røde munkesten."
 
Jørgensen, B. (2006). Stednavne i København og Københavns Amt: Sokkelund Herred, Sjællandsdelen.København: C.A. Reitzel citeret efter Rambusch, S. (2008). Vejnavne i Rødovre. Rødovre: Rødovre Lokalhistoriske Forening, side 5.
 
 
 
Avarta - her sponsoreret af Irma - i kamp mod Rødovre
 
En af Rødovres fodboldklubber, Avarta, har i øvrigt ladet sig inspirere til sit navn af middelalderlige, latinske kilder hvor navnet "aworde" gengives som "Awarthae".