Takster

Gældende takster og gebyrer når du afleverer for sent

Udlåns- og afleveringsdatoer

Da Rødovre Bibliotek overgik til nyt bibliotekssystem, blev der ændret praksis med gebyrer for overskreden afleveringsfrist.

I det nuværende bibliotekssystem giver fornyelse af lån en ny afleveringsdato, og ikke en ny udlånsdato. I det tidligere system gav fornyelse både en ny udlånsdato og en ny afleveringsdato. Ændringen har konsekvenser, da gebyr beregnes ud fra materialets udlånsdato.

Det betyder, at hvis du afleverer materialer for sent, og de er lånt på forskellige datoer, tilskrives flere gebyrer end tidligere, selv om du har fornyet materialerne til samme afleveringsdato.

På din udlånskvittering og i din lånerstatus på www.rdb.dk står datoen for, hvornår du skal aflevere dine lånte materialer. Det er den sidste dag, du kan aflevere materialet - uden gebyr.

Flere gebyrer
Gebyr tilskrives fra dagen efter den dato, der fremgår af din kvittering og af din lånerstatus.
Vær opmærksom på, at dine lån kan udløse flere gebyrer, hvis:

•    Materialerne har forskellige afleveringsdatoer
•    Materialerne ikke er lånt samtidig, selv om de f.eks. efter en fornyelse af lånetiden, har fået samme afleveringsdato
•    Materialerne ikke afleveres samlet, selv om de er lånt på samme dato

Eksempel på ny gebyrberegning:
Du låner en bog mandag i en uge og en bog tirsdag i samme uge. Efter tre uger fornyer du begge materialer, som begge får samme afleveringsfrist. Du glemmer at aflevere bøgerne til tiden, og du får med det nye system to gebyrer mod tidligere ét.

Gebyrernes størrelse beregnes stadig ud fra materialernes afleveringsdato.

Læs mere om takster nedenfor.

Den ny praksis sker i henhold til rammer sat af Slots- og Kulturstyrelsen. Det nuværende bibliotekssystem kan ikke opsættes på anden måde.  

Forny lånetiden
Du kan forny dine lån 14 dage før afleveringsfristen. Det gælder både for almindelige lån og for fjernlån.

Takster ved for sen aflevering af materialer

  Voksne fra 16 år Børn fra 0-15 år
 Lånetiden overskrides 1-7 dage  20 kr.  10 kr.
 Lånetiden overskrides med 8-14 dage  60 kr.  30 kr.
 Lånetiden overskrides med 15-30 dage  120 kr. 55 kr.
Over 30 dage  230 kr.  120 kr.
 Afhentning pr. bud  500 kr.  500 kr

•    Taksterne gælder både for materialer med en normal lånetid på 28 dage og for materialer, der har kortere lånetid.
•    Biblioteket sender en påmindelse 4 dage før lånetidens udløb, dog er det altid dit eget ansvar at overholde tidsfristen.

Ubetalte gebyrer
En låner, der skylder biblioteket gebyrer/erstatninger på 200 kr. eller mere, kan ikke låne, før sagen er bragt i orden. Hele det skyldige beløb skal være betalt, inden der åbnes for lån til den pågældende lånerkonto.