Tænkepauser

  • Bog

Universet (Tænkepauser)

Af Steen Hannestad (2015)
Gammel og ny viden omkring universets form og opståen med omtale af emner som Einsteins relativitetsteori, kvantemekanik, universets stadige ekspansion, strengteori, mørkt stof og Higgs-Boson partiklen
Bog
  • Bog

Tid

Af Ulrik Uggerhøj (2014)
Om hvad tid er, og hvordan den defineres i forhold til bevægelse, tyngdekraft og lysets hastighed
Bog
  • Bog

Valg

Af Jørgen Elklit (2017)
Et kort causerende essay om valg, hvor det danske valgsystem sættes i forhold til andre landes regler og praksis
Bog
  • Bog

Sprog

Bog
  • Bog

Demokrati

Bog
  • Bog

Vrede

Om vrede, hvordan den kan komme til udtryk og de negative og positive konsekvenser af vrede og aggressiv adfærd
Bog
Leif Østergaard: Hjernen
  • Bog

Hjernen

Bog
  • Bog

Hjertet

Bog
  • Bog

Humor

Gennemgang af humorens begreb og væsen - og som menneskeligt karaktertræk. Med begreber fra psykoanalysen, lægevidenskaben og sprogvidenskaben forklares humorens væsen såvel historisk som kulturelt
Bog
  • Bog

Gaven

Om at give og modtage gaver både i et nutidig og historisk perspektiv. Spørgsmål om gavegivning og gaveudveksling belyses bl.a. i en evolutionær og kulturel sammenhæng
Bog
21.04.18