Smeden på Roskildevej

Langt ude og nær ved Smedemester Knud Olsen flyttede med sin hustru Thora og plejesøn Lars fra Herstedvester til ”Rödovre Mark” i foråret 1857. Det lyder langt ude, men er i dag ikke længere væk end hjørnet af Højnæsvej og Roskildevejen. Der var to eller tre andre smede i Rødovre Sogn på det tidspunkt, men Knud Olsens værksted lå godt placeret ud til den, akkurat som i dag, stærkt befærdede Roskilde Landevej.

En smed med godt ry
Allerede i Knud Olsens første år fik han en trofast kundekreds som talte
bl.a. gårdene Carlsro, Hendriksholm og Mariedal. Hjulmænd, slagtere, møllere,
husmænd og gennemrejsende stod også på kundelisten. Knud Olsen fik hurtigt et
godt ry, for i dagbøgerne læser man om tilrejsende kunder fra stort set hele
Vestegnen. Desuden reparerede og istandsatte Knud Olsen hestevogne, som han
videresolgte eller byttede. Det største ”kup” var nok Frederik den Syvendes
wienervogn. Den købte han købte for 75 daler. Som ny havde den kostet 1500 daler! En
arbejdsmand tjente i 1864 knapt én daler om dagen! - Den vogn beholdt Knud
Olsen selv!

Begivenheder i Rødovre og omegn
Knud Olsen var med i det lokale brandværn. Det var dog ikke kun i Rødovre,
brandværnet kom til undsætning: I 1867 var Knud Olsen med til at slukke ”en
Meget stor Ildebrand i Bröger Jacopsons store Beirsbrygeri paa Walby Bagge”.
Han nævner også en brand i Islev, som man kan læse (eller synge) lidt om i en
skillingsvise, Rødovre Lokalhistorisk Samling har et eksemplar af.
Da Frederik den Syvende døde i 1863, er Knud Olsen sandsynligvis den
eneste menigmand uden for Københavns volde, der i sin dagbog beskriver kongens ligtog. Knud Olsen selv  tændte fakler på sin grund for at vise kongen den sidste ære, da
ligtoget gik forbi hans hus mod Roskilde.  

Fritidssysler og fornøjelser
I Knud Olsens ledige stunder smedede han hestesko og søm, som han
solgte i København. Til sig selv lavede han bl.a. cigaræsker eller lappede sin
kones gryder og pander. Om aftenen læste han i Biblen eller tidsskriftet ”Husets
Nisse”. Ægteparret fik tit spisende gæster med efterfølgende kortspil til langt ud
på natten. Trængte hr. og fru Olsen til at ”fornöie” sig lidt, tog de i teatret ”Alhambra” eller ”Casino” i København. Transporten til København var som regel enten med hestevogn eller drosche (datidens taxi) eller med ”Dampen” (toget) fra Glostrup Station. Men ofte, både til hverdag og ”fest”, foregik turen til staden på gåben. Om sommeren kørte hele familien på søndagsskovtur til f.eks. Rådvad og Bakken.

Knud Olsens liv og levned – før og nu
Med smedemesterens dagbøger kan Rødovre Lokalhistorisk Samling
rekonstruere et arbejds- og dagligliv og de mange begivenheder, der udspillede sig i
Rødovre for over 150 år siden. Det er en hel unik situation, ja, sensation, for et
lokalhistorisk arkiv. Og så har vi endda kun løftet en lille flig af en meget større
historie, der på flere måder minder lidt om det liv og virke, der udspiller sig i
dagens Rødovre.