Hvad er UNG:LITT

UNG:LITT var et læselystprojekt støttet af Slots- og kulturstyrelsens udviklingspulje.

Formålet med UNG:LITT var at stille skarp på unges lyst til læsning og litteratur bl.a. igennem et styrket samarbejdet med kulturinstitutioner og foreninger i de to kommuner. Det skulle ske ved at tage afsæt i de unges livsverden og interesser. 

UNG:LITT var designet som et forløb, der strakte sig over hele 8.skoleår og blev afviklet i skoleåret 2021/22. Det var et samarbejdsprojekt mellem Hvidovre og Rødovre Kommune. 15 klasser deltog i projektet. Heraf var 8 fra Rødovre og 10 fra Hvidovre. 

Samarbejdet med de lokale kulturinstitutioner og foreninger var fra starten fundamentet i UNGLITT. Der har været et utal af forskellige samarbejdspartnere undervejs i UNG:LITT. Derudover deltog et utal af kunstnere og afviklere i alle afskygninger. 

”Jeg er blevet bedre til at slappe af, når jeg læser efter at have været til workshop i Vestbad. Her i weekenden var det solskin. Så lagde jeg mig ud i hængekøjen i haven med en bog. I stedet for at læse et kapitel ad gangen, så er jeg begyndt at læse til jeg ikke gider mere.”

(Magnus, Nyager Skole)

”Projektet gav et større perspektiv på litteratur, at det fx indgår i computerspil." (Bertil, Dansborgskolen)

Netop fordi UNG:LITT handlede om lystlæsning, var det været rigtig vigtigt for os fra starten at finde ud af, hvad det egentlig var, de unge lavede, når de helt selv kunne bestemme.

For at indsamle viden om de unges interesser, liv og drømme brugte vi metoden Design Thinking, som er kendetegnet ved, at man som undersøger stiller sig fuldstændigt åben over for det område, man vil undersøge.

Projektets samarbejdspartnere tæller bl.a.:  Heerup Museum, Tek X, Ejbybunkeren, Rødovre Boldklub, Vestbad, Hvidovre Sejlklub Suset, Cirkusmuseet, Forstadsmuseet, Kulturhuset Viften, Rødovre musikskole, Dream Gaming Rødovre og Hvidovre Billedskole.